Lantmännens förvärv har slutförts – nu blir vi Scan Sverige AB

Lantmännens förvärv har slutförts – nu blir vi Scan Sverige AB

Lars Appelqvist, VD för Scan Sverige AB

Affären, som kommunicerades i slutet av 2023, har godkänts av berörda myndigheter och nu slutförts, vilket innebär att ägarskapet för HKScans svenska verksamhet formellt övergår till Lantmännen. I samband med det blir HKScan Sweden AB nu Scan Sverige AB.

– Det är med glädje och optimism vi konstaterar att affären nu är avslutad. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer, de svenska gårdarna, och lyhördhet för konsumenternas behov och önskemål, står vi väl rustade för framtiden. Att bli en del av Lantmännen stärker också vår kapacitet att maximera fördelarna med svenskt och lokalproducerat kött och lyfta det till nya nivåer vad gäller hälsa, smak och expertis samt djurvälfärd. Det i sin tur gynnar den inhemska livsmedelsproduktionen på ett betydande sätt, säger Lars Appelqvist, VD för Scan Sverige AB.

Scan Sverige AB blir ett helägt portföljbolag inom Lantmännen. I övrigt drivs verksamheten vidare som tidigare, under ledning av VD Lars Appelqvist. Fokus ligger fortsatt på att stärka kärnaffären inom kött- och chark, relationerna med leverantörerna samt driva utvecklingen för ett livskraftigt och lönsamt svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

Foto: HKScan Sweden AB
Bildtext: Lars Appelqvist, VD för Scan Sverige AB