Hur har ditt företag påverkats av coronapandemin?

Hur har ditt företag påverkats av coronapandemin?

Frågan ställs av EU-kommissionen i en enkät som vänder sig till branschen för att få en bättre förståelse för effekterna av pandemin. 

Har du ett företag eller arbetar du inom organisationer som företräder branschen? Då är du välkommen att bidra med dina erfarenheter. Syftet med enkäten är att bättre förstå vilka utmaningar och eventuella hinder företagen mött och hur de kunnat lösas, samt också för att ta reda på hur robust livsmedelskedjan är vid större kriser. Enkäten tar ca 25 minuter att fylla och deadline är den 30 september 2020.

Målgrupp: Alla företag i livsmedelskedjan från insatsvaror, jordbruk, fiske, trädgård, packeri, grossist, industri, restaurang, catering och butik. Små- och storskaliga verksamheter är välkomna att delta.

Du hittar enkäten här