Förstudie om matavfall och biogas

Förstudie om matavfall och biogas

Förstudie om matavfall och biogas

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i samarbete med Biogas Väst gett Sweco i uppdrag att ta fram en förstudie om matavfall och biogas. Förstudien är nu klar och resultatet finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida. Rapporten visar bland annat att insamlingen av matavfall måste öka för att miljömålen ska kunna nås.

Ni hittar länk till nyheten och info om rapporten nedan:

Goda möjligheter att öka biogasproduktion från matavfall i Västra Götaland