Utlysningar inom landsbygdsstöd

Utlysningar inom landsbygdsstöd

Utlysningar inom landsbygdsstöd

Nu är det möjligt att söka investeringsstöd för flera stöd inom Landsbygdsprogrammet för 2021–2022.

Stöden som utlysningarna gäller är:

  • Investeringsstöd för energieffektivisering och energigrödor
  • Investeringsstöd för minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak
  • Investeringsstöd för täckdikning och strukturkalkning (ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård)

Ansökningsmöjlighet för utlysningen stänger den 16 maj 2022.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: Utlysningar inom landsbygdsstöd >>