FORMAS: Smak och sensorik

FORMAS: Smak och sensorik

Snart öppnar en ny utlysning från Formas kring smak och sensorik. Syftet är att främja forskning, utveckling och tillämpning om smak och sensoriska upplevelser av svenska livsmedel.

Utlysningen vänder sig till forskningsutförare, företag (ej enskild firma), offentliga organisationer och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Formas uppmuntrar till tvärvetenskapliga perspektiv och samverkan mellan akademi, olika aktörer i samhället och behovsägare. I utlysningen kommer det gå att söka maximalt två miljoner kronor per år och totalt sex miljoner kronor per projekt.

Läs mer på FORMAS.se >>