Folkuniversitetet startar unik YH-utbildning inom blåa livsmedel

Folkuniversitetet startar unik YH-utbildning inom blåa livsmedel

Folkuniversitetet har fått klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, att starta utbildningen Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel. Utbildningen är den första i sitt slag inom landet och har utformats i nära samverkan med ett stort antal aktörer inom den blåa livsmedelskedjan.

Inom de blåa näringarna ryms såväl primärproducenter inom fiske, skörd och odling som förädlingsindustri och leverantörer till branschen. Med utbildningen Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel är ambitionen att möta arbetslivets behov av en heltäckande utbildning för den blåa livsmedelssidan, att bidra till förutsättningar för att öka livsmedelsförsörjningen och att samtidigt ta hand om naturresurserna på ett hållbart sätt. Den som genomgått utbildningen förväntas kunna få en nyckelroll i utvecklingen av befintlig och ny verksamhet inom den blåa livsmedelskedjan utifrån ett helhetsseende.

– Utbildningen är ett viktigt steg för att ytterligare utveckla en bransch som befinner sig i stark tillväxt och som har framtiden för sig, säger Ulrika Hall, verksamhetschef på Folkuniversitetet. Genom att utbilda verksamhetsutvecklare inom området bidrar vi tillsammans med branschen till att skapa en hållbar och effektiv blå livsmedelsproduktion både i Sverige och internationellt, säger Ulrika Hall, verksamhetschef på Folkuniversitetet. 

Utbildningen har redan mött stort intresse och gensvar både från företag och organisationer inom blåa näringar, kommuner och regioner. Verksamhetsutvecklare blåa livsmedel startar i augusti 2024.

Yrkeshögskoleutbildningar är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utbildningarna syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.