Fler köper mat på nätet – och trenden lär fortsätta

Fler köper mat på nätet – och trenden lär fortsätta

Onlineförsäljningen av mat har skjutit i höjden i spåren av pandemin. Nu handlar var femte vuxen svensk nätmat, visar en undersökning från retailtech-bolaget StrongPoint.

– Pandemin medförde att e-handeln med dagligvaror tog ett stort utvecklingssprång som annars säkert skulle tagit 5–7 år. Även om vi just nu ser en viss nedgång, lär e-handeln etablera sig på en högre nivå än före pandemin. Det är i alla fall det mönster vi sett vid andra epidemier, till exempel SARS-epidemin i Hongkong 2003. Då växte e-handeln stort, hade en liten nedgång direkt efter för att sen etablera sig på en klart högre nivå än innan epidemin, kommenterar Jonas Colliander, docent vid Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.     


Läs hela pressmeddelandet på StrongPoint>>