Fiskuppfödning i lantbruket – 2 juni

Fiskuppfödning i lantbruket – 2 juni

Webbinarium: 2 juniI 09.00 – 12.00 om fiskuppfödning i lantbruket
Fler lantbrukare ser nu möjligheterna med att producera fisk på sina gårdar. Under det här seminariet får du grundläggande genomgång kring hur det kan gå till – och varför det kan vara en hållbar affärsmöjlighet.


Under eventet får du höra en av landets ledande experter på fiskuppfödning på land, Kristina Snuttan Sundell från Göteborgs universitet. Dessutom medverkar några av de producenter som redan startat, eller ställt om, sin produktion till fiskuppfödning  i bassänger på gårdsnivå eller i industrilokaler. Vi avslutar med en diskussion kring affärsmodeller och finansieringsmöjligheter.

Läs mer och anmäl dig här >>