Finansieringstips: Innovationsstöd om upp till 2,5 miljoner Euro för innovativa lösningar inom hållbar omställning till grön ekonomi.

Finansieringstips: Innovationsstöd om upp till 2,5 miljoner Euro för innovativa lösningar inom hållbar omställning till grön ekonomi.

17 mars, 2020 Livsmedelsacceleratorn 0

Inom programmet EIC Accelerator kan du som driver ett litet eller medelstort företag få innovationsstöd från EU. The Green Deal är EU:s specialutlysning 19:e maj där företag med innovativa lösningar inom hållbar omställning till grön ekonomi kan ansöka om upp till 2,5 miljoner euro. EIC Accelerator är ett 70-procentigt bidrag för att gå ut med en innovation på en internationell marknad.


För att få finansiering vid denna cut-off ska projektet signifikant bidra till ett eller fler av EUs hållbarhetsmål, utan att skada någon av de andra:

  • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
  • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
  • Industrin ska verka för en ren och cirkulär ekonomi
  • Bygga och renovera på ett energi och resurseffektivt sätt
  • Snabbare omställning till hållbar och smart mobilitet
  • Från jord till bord: ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
  • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
  • En nollutsläppsvision för en giftfri miljö

EU SME Support Office arrangerar skrivarstugor för just denna Green Deal-utlysning 24-26 mars i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den 25 mars planerar de att genomföra den i Göteborg då går de bland annat igenom vad Green Deal innebär och hur en ansökan till EIC Accelerator bör läggas upp.

För mer information och registrering se https://eusme.se/green-deal-eic-accelerator/