Erfarenhetsutbyte som skapar lärande och ger insikter

Erfarenhetsutbyte som skapar lärande och ger insikter

Västsvenska Nutrie har utvecklat en unik digital tjänst som kan hjälpa konsumenter som har en födoämnesallergi, intolerans eller matpreferens att handla livsmedel som passar för just dem. Målsättningen är att sälja tjänsten till de större aktörerna inom detaljhandeln samt café och restaurangbranschen – något som visat sig ta lång tid och kräver mycket arbete i form av många möten med olika personer hos företagen. För även om tjänsten är lanserad så är det svårt att som liten leverantör hamna högt upp i prioriteringen hos de stora företagen, berättar Poria Gholami från Nutrie som tog Livsmedelsacceleratorn till hjälp i ett erfarenhetsutbyte med andra startups i samma situation.

Syftet var att lära av varandra och även om det inte gått så lång tid mellan utbytet och när den här intervjun gjordes i april i år är Poria positiv.

Först och främst, vad är det för tjänst ni vill erbjuda de stora livsmedelsaktörerna?

Det finns hundratals miljoner människor runt om i världen som lider av allergier, intoleranser eller som har tydliga krav och önskemål relaterade till den mat de konsumerar. I Sverige är det mer än 50 % av befolkningen. På Nutrie vill vi förenkla och förbättra livet för alla dessa människor och vi har tagit fram den första plattformen med fler än 300 000 livsmedel i Sverige som kan användas för att personifiera och anpassa innehåll baserat på människors kostpreferenser.
Vår lösning bygger på banbrytande teknik och forskning och innebär att livsmedelsaktörer kan skapa en kundanpassad digital köpupplevelse för sina kunder.

Det låter jättebra! Men hur fungerar det i praktiken?

Enkelt förklarat så erbjuder vi på Nutrie en SaaS-tjänst vars grunddata hämtas från en eller flera databaser som har grundläggande information om livsmedel. Vi har utvecklat en process för att expandera och berika denna data med fler än 100 olika attribut. Exempel på attribut kan vara vegetarisk, låg sockerhalt, hög fiberkälla, fri från ägg / fisk / laktos / nötter, helt glutenfri (0 ppm) och mat anpassad för gravida. Vår tjänst går enkelt att integrera i våra kunders befintliga e-handelslösningar, appar och andra digitala plattformar. Detta beror på att vi exponerar informationen via ett API vilket gör det enkelt för våra kunder att använda tjänsten.

Ni är ju relativt nya på marknaden, hur har det gått att få de stora livsmedelsaktörerna att nappa på er idé?

Ja, det stämmer att vi inte funnits så länge på marknaden (sedan våren 2020) men vi har en tjänst som vi verkligen tror skulle kunna förändra livet för många. Vår stora utmaning som nytt företag är att komma i kontakt med de större aktörerna för att få visa upp vår tjänst för dem. Den upplevelsen delar vi med många andra företag. Därför kontaktade vi Livsmedelsacceleratorn i våras efter att ha haft ett introduktionssamtal för att se om de kunde ordna ett erfarenhetsutbyte med andra företag i samma sits så att vi kunde knyta nya kontakter och lära av varandra.

Hur gick det till och blev det något resultat?

Vi fick kontakt med ett företag via vår kontaktperson Martin på Livsmedelsacceleratorn och satte sedan upp ett möte med det företaget. Det var ett öppet och transparant möte där vi lärde oss mycket av varandra. För oss på Nutrie innebar utbytet en del nya insikter – framför allt kring bolagsbyggande i tidiga skeden men även kopplat till livsmedelsbranschen i allmänhet. Vi har flera intressanta dialoger och kämpar på, både med att skapa nya kontakter och med att vidareutveckla vår tjänst så den blir ännu bättre. Vi har under det första halvåret tagit in våra första pilotkunder och nu arbetet med att anpassa och levererar vår tjänst dragit igång på riktigt. Vi är övertygade om att den kommer göra stor skillnad för många konsumenter i framtiden!


Porias tips för ett lyckat erfarenhetsutbyte:

  • Börja alltid med introduktion. Lär känna varandra och människorna du har att göra med. Berätta om vad ni har gjort innan och våga även berätta något om dig själv som inte har med jobbet att göra – så att ni även får lära känna varandra utöver era yrkesroller och yrkesliv. Människor gör affärer med människor, inte bolag med bolag. Detta var en av mina första insikter när jag började arbeta med affärsutveckling och företagsförsäljning för 10 år sedan.
  • Var genuint nyfiken kring andra människor och bolag. Våga ställa mycket frågor för att verkligen förstå dig på svaren du får. Det finns inga dumma frågor. I vår kultur och i vårt samhälle upplever jag att det ligger ett stort ansvar på mottagaren av informationen att förstå sig på vad som kommuniceras. I andra kulturer är det tvärtom – där har den som kommunicerar ett stort ansvar i att säkerställa att du som mottagare förstår vad som sägs. Oavsett så är det viktigt att våga ställa frågor och uppföljningsfrågor för att minska risken att missförstånd sker och att du verkligen kommer ur mötet och har förstått vad som har sagts.
  • Var öppen och konkret kring just dina utmaningar och lyssna med ett öppet sinne på andras utmaningar. Det kan hjälpa dig att förstå på vilket sätt deras utmaningar och erfarenheter kan bidra till att hjälpa dig hitta lösningar på dina utmaningar. Om ni potentiellt är kollegor eller konkurrenter i samma bransch så behöver ni sätta upp regler för mötet om hur mycket information som delas för att alla ska känna sig bekväma samt skapa tillit kring att det som sägs under mötet är konfidentiellt och inte sprids vidare. Skriv sekretessavtal vid behov. Våga visa dig sårbar gällande de utmaningar du / ni har. Det är det enda sättet någon annan kan ge råd kring hur ni kan göra för att komma vidare.  
  • De främsta lärdomarna behöver inte komma från din bransch. Att benchmarka och prata med andra bolag i andra branscher kan vara det som hjälper dig att komma vidare framåt och hitta lösningar som du inte hade tänkt på innan. Kanske kan du hitta nya samarbeten och/eller utvecklingsområden bara genom att lyssna till erfarenheter från en annan bransch?