Dörren på glänt för gårdsförsäljning

Dörren på glänt för gårdsförsäljning

Gårdsförsäljningsutredningen menar att privat försäljning i liten skala hos tillverkare bör bli tillåtet. Företagarna, Sveriges största organisation för små och medelstora företag, välkomnar förslaget i ett uttalande.

Den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker är en växande bransch. Utbudet och antalet producenter har ökat kraftigt och i dag finns närmre 900 vingårdar, mikrobryggerier och destillerier. De allra flesta av dem är småföretag med i genomsnitt 2–4 anställda, både i städer och på landsbygden.

I dag får dessa drycker endast säljas på Systembolaget och restauranger och inte i samband med produktionen. Sverige är det enda landet i EU där gårdsförsäljning inte är tillåtet. fredrik_ostbom_rund150px.png

− I stort sett samtliga seriösa bedömare menar att det bör vara möjligt för småskaliga tillverkare att ha möjlighet till försäljning i samband med besök på tillverkningsplatsen. Det råder dock viss oenighet i vilken omfattning det ska ske, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

Företagarna välkomnar förslaget

Nu öppnar en ny statlig utredning upp för gårdsförsäljning, om än i begränsad form. Endast verksamheter med relativt liten produktion kommer ifråga och försäljning ska endast tillåtas i anslutning till studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället. Mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas.

−Trots de kraftiga begränsningarna är Företagarna positiva till förslaget. Det är ett första, och nödvändigt steg i utvecklingen av Sveriges vingårdar, mikrobryggerier och destillerier, säger Fredrik Östbom.

Läs hela uttalandet och vad utredningen kommit fram till hos Företagarna.