Bohusläns blåmusslor skyddas inom EU

Bohusläns blåmusslor skyddas inom EU

Blåmusslor (Mytilus edulis) som odlas i Skagerraks havsvatten i den bohuslänska skärgården har nu ursprungsskyddats av EU under namnet Bohusläns blåmusslor. Den bohuslänska blåmusslan är en hållbar och näringsrik proteinkälla från havet med smak av umami, nöt och krabba.

– Bohusläns blåmusslor är ett gott exempel i raden av fina livsmedel som fått en skyddad EU-beteckning det senaste året. Märkningen är en kvalitetsstämpel och det finns stora möjligheter för utveckling av den geografiska identiteten med fler nöjda turister, konsumenter och producenter, säger Camilla Bender Larson, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Bohusläns blåmusslor odlas genom långlinemetoden. Mussellarver som lever fritt i havsvattnet sätter sig på de långa odlingsbanden och på ett år har de utvecklat sig till färdiga musslor. Bohusläns blåmusslor livnär sig på växtplankton som förekommer naturligt i havet.

– Musslor är en bra och hållbar proteinkälla från havet. Musslor livnär sig på att filtrera partiklar från havsvattnet, och när musslor skördas återvinns näringsämnen tillbaka till land. På så sätt bidrar de till att minska övergödning i kustvatten. En enda mussla kan filtrera upp till fem liter vatten per timme, säger Izabela Alias, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

Skörd av Bohusläns blåmusslor

Bohusläns blåmusslor skördas när musslorna är minst 15 månader. Musslorna sköljs med havsvatten och kyls så snabbt som möjligt innan de förpackas i nät och lådor för försäljning.

Bohusläns blåmusslor doftar hav och tång och har en frisk smak med inslag av umami, nöt och krabba. Blåmusslan är naturligt proteinrikt och innehåller även mineraler och vitaminer, såsom omega 3, selen, jod och B12.

Mer information

Svenska produkter och livsmedel som har ursprungsbeteckning SUB

 • Bohusläns blåmusslor
 • Grebbestadostron
 • Hånnlamb, kött från gutefår
 • Kalix Löjrom
 • Rökt Vättersik
 • Upplandskubb
 • Vänerlöjrom
 • Wrångebäcksost

Svenska produkter och livsmedel som har skyddad geografisk beteckning SGB

 • Bruna bönor från Öland
 • Kullings kalvdans
 • Sörmlands Ädel
 • Skånsk spettkaka
 • Svensk Vodka
 • Svensk Punsch
 • Svensk Akvavit
 • Sveciaost
 • Värmländskt skrädmjöl
 • Äkta Gränna Polkagrisar

Om skyddad EU-beteckning (Smaka Sverige)
Mer om Bohusläns blåmusslor
(Smaka Sverige)