Sök till Exportprogrammet i Västra Götaland

Sök till Exportprogrammet i Västra Götaland

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som exporterar idag och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Deltagare i Exportprogrammet får möjlighet att nätverka med andra företag med liknande utmaningar, öka kompetens inom aktuella områden och få individuellt stöd från experter inom internationalisering.

Detta ingår i Exportprogrammet

  1. Nätverksgrupp
  2. Workshops
  3. Individuell coachning
  4. Marknadsaktivitet

Gör din anmälan och läs mer här