Tre digitala seminarier om jämställdhet i livsmedelssektorn

Tre digitala seminarier om jämställdhet i livsmedelssektorn

Tillväxtverket bjuder in till tre digitala seminarium där jämställdhet i livsmedelssektorn analyseras. Det är Tillväxtverkets analysenhet och analysföretaget Policy in Practice som kommer att presentera dels hur matchningsstatistiken ser ut och vilken forskning som finns kring jämställdhet.

Följande tre tillfällen finns tillgängliga. Sista och avslutande seminariet är längre och omfattar flera delar och särskilt åtgärdsförslag.

3 februari 09.00 – 10.00, Fokus på primärproduktionen
24 februari 09.00-10.00, Fokus på livsmedelsindustrin
7 april 09.00-11.00, Fokus på handel och restaurang samt en summering av hela arbetet och möjliga åtgärder

Mer information och anmälan hittar du på tillvaxtvarket.se >>