Livsmedelskonsumtionens utveckling från 1980 till 2022

Den 8 december publicerade Jordbruksverket sin årliga officiella statistik över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2022. Minskad totalkonsumtion av frukt Statistiken visar att totalkonsumtionen av frukt och bär, som mäter den totala förbrukningen av råvaror för konsumtion, har ökat med 32 procent…
Läs mer