Stöd för innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020

Stöd för innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020

Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få. 

I första hand riktar Vinnova sig till företag som redan har en produkt på marknaden och som nu vill utveckla nya produkter, tjänster eller processer som har ett nyhetsvärde på marknaden och ett högt värdeskapande för företaget eller dess kunder. Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

Ansökan öppnar den 1 oktober och du kan läsa mer på Vinnovas hemsida om hur du gör för att ansöka.