Regeringen vill fortsätta att stärka Sveriges livsmedelsberedskap

Regeringen vill fortsätta att stärka Sveriges livsmedelsberedskap

Kommuner och regioner står för grundläggande samhällsservice som alltid behöver upprätthållas så även under höjd beredskap och ytterst krig. En väsentlig del av detta ansvar gäller försörjningen med livsmedel i kommuners och regioners verksamhetsansvar inom hälso- och sjukvård. Även kommuners verksamhetsansvar för omsorg inom socialtjänstens område och inom förskola och skola.

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att analysera kommuners och regioners nuvarande förutsättningar att säkerställa livsmedelsberedskap inom sina verksamhetsansvar och vid behov föreslå åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att stärka förmågan till livsmedelsförsörjning inom uppbyggnaden av det civila försvaret.

– Det här uppdraget blir viktigt i arbetet med att stärka livsmedelsberedskapen på kommunal och regional nivå. Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har regeringens prioritet på området varit att stärka Sverige genom att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret, och påskynda utvecklingen av den livsmedelsberedskap som aviserades i totalförsvarspropositionen 2020.