Matilda Persson, företagsutvecklare på Livsmedelsacceleratorn, vad är Enterprise Europe Network?

Matilda Persson, företagsutvecklare på Livsmedelsacceleratorn, vad är Enterprise Europe Network?

Enterprise Europe Network (EEN) är världens största affärsnätverk för små- och medelstora företag med internationella ambitioner. Jag är en av representanterna i Sverige som hjälper företag att hitta nya kontakter internationellt, dessutom helt kostnadsfritt då nätverket finansieras av EU och tillhandahålls av Tillväxtverket.

Vad kan EEN hjälpa mig med?

EEN hjälper företag som vill etablera sig eller växa internationellt och behöver hitta rätt kontakter och affärspartners, som till exempel distributörer eller producenter. Det kan också vara så att man söker en underleverantör till sin verksamhet i Sverige eller en ny teknologi som gör att man kan utveckla sitt företag. EEN hjälper också till att hitta och söka offentlig finansiering för att finansiera satsningar på regional, nationell eller internationell nivå.

Om jag kontaktar EEN, hur går processen till?

Tillsammans går vi igenom företagets behov och gör upp en plan framåt, tex en internationaliseringsstrategi. För att hitta partners kan man lägga upp en profil i nätverkets enorma databas där andra EEN-noder i hela Europa kan läsa den och matcha med sina lokala aktörer. Jag kan också skicka mer direkta förfrågningar till specifika länder då jag är medlem i en sektorgrupp som heter ”Agrofood” där alla vi som är inriktade på livsmedel är medlemmar och har bra kontakt. Man kan också delta på internationella match-making event som EEN anordnar, numera digitalt såklart.

Är EEN aktuellt även med tanke på coronapandemin?

Absolut, nätverket är högst aktivt trots coronapandemin. Självklart är det svårare med export till vissa länder just nu, men då kan EEN hjälpa företagen att tänka om och hitta nya marknader eller nya sälj- och distributionskanaler.

Om jag som livsmedelsföretag vill få hjälp kan jag kontakta dig då? 

Ja det kan du! Maila till matilda.e.persson@ri.se eller ring på telefonnummer 0734- 61 69 99.