Livsmedelsföretagen: Coronasmäll för svensk livsmedelsindustri

Livsmedelsföretagen: Coronasmäll för svensk livsmedelsindustri

Det andra kvartalet bjöd på en splittrad utveckling för svensk livsmedelsindustri visar branschorganisationen Livsmedelsföretagen i senaste konjunkturundersökning. 

Den inhemska försäljningen nådde samma nivåer som under motsvarande period 2019. Exporten sjönk dock till rekordlåga indexnivåer. Ett glädjepiller, skriver Livsmedelsföretagen, var att norrmännen tröstköpte svenska livsmedel i Norge när gränsen var stängd. 

Svensk livsmedelsproduktion har, i motsats till vad många trott, minskat under pandemin enligt Livsmedelsföretagens konjunkturundersökning för andra kvartalet 2020.

Läs mer här.