Lantmännen Biorefineries nya anläggning för veteprotein ingvid

Lantmännen Biorefineries nya anläggning för veteprotein ingvid

Den 10 maj, invigdes Lantmännen Biorefineries nya produktionsanläggning för utvinning av veteprotein (gluten), i Norrköping. Med en markant ökad produktions-kapacitet stärks nu robustheten i svensk livsmedelsproduktion och en ökande efterfrågan från branschen ska tillgodoses. Produktionsanläggningen är en investering om 800 miljoner kronor.

Intresset för växtbaserade proteiner ökar till följd av att fler verksamheter upptäcker nya användningsområden för ingrediensen. Råvaran, vetet, kommer direkt från åkermarken och medlemmarnas gårdar – svenska lantbrukare. Utan mellanhänder säkerställs råvarans kvalitet, produktionskapaciteten samt att det veteprotein som utvinns håller en mycket hög och jämn kvalitet.

– Efterfrågan på svenskt veteprotein är stor både nationellt och internationellt. Det är mycket positivt att vi nu kommer att kunna erbjuda fler kunder vårt högkvalitativa veteprotein, säger Lars-Gunnar Edh, chef för Lantmännen division Energi.

Lantmännen Biorefineries investering om 800 miljoner kronor innebär en avsevärd expansion av verksamheten i Norrköping.  

– Genom denna investering förstärker vi robustheten i svensk livsmedelsproduktion och ökar exportmöjligheterna, samtidigt som vi skapar ytterligare värde från den svenska åkermarken och våra medlemmars gårdar. Det är ännu en viktig milstolpe i Lantmännens strategi från jord till bord, säger Magnus Kagevik, vd & koncernchef Lantmännen.

Till den nya anläggningen har ett 30-tal nya medarbetare anställts vilket är mycket positivt för den lokala arbetsmarknaden. 

Foto: Lantmännen Biorefineries i Norrköping
Fotograf: Filip Lundahl