Webbinarium 21 – Biomarina näringarna i Halland

Webbinarium 21 – Biomarina näringarna i Halland

– läge och framtid i Hallands län


När: 21 juni klockan 10.30
Hur: Online på Teams. Länk skickas ut innan eventet.
Målgrupp: Företag, tjänstemän, politiker och andra som är intresserade av att ta del i utvecklingen av den blå bioekonomi.

Ett webbinarium om de biomarina näringarna med fokus på Halland

Halland goda förutsättningar att utveckla den blå bioekonomin. Bara fastlandskusten är 48 mil och till det kommer många sjöar och åar. Länet har också en lång tradition av både fiske och livsmedelsindustri. Nu intensifieras regionens arbete för att bygga innovativa biomarina näringar för framtiden. Välkommen att höra mer.

Med blå bioekonomi menar vi ett hållbart nyttjande och utveckling av förnybara naturresurser från salt- och sötvatten. Sektorn har stor potential och beräknas utgöra en allt större del av ekonomin i EU. Idag sker en stor innovativ utveckling på området.

Nuläge och framtidsdiskussion
Under det här webbinariet presenteras kort kartläggningar av de biomarina näringarna i i Västsverige som genomförts inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Framför allt fokuserar vi på nuläget i Hallands län, både kring dess näringsliv och kring den vattenbruksplan som nu tas fram av Länsstyrelsen i Halland. Slutligen gör vi en kort framåtblick. Vad behövs framåt för att driva utvecklingen mot en hållbar blå bioekonomi i Halland och Västra Götaland?

Medverkar gör: David Andersson näringslivsstrateg och Hans Bergsten, tidigare utvecklingsledare, Region Halland, Hanna Sallén Lennerthson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län och Morgan Skarin från Blue Fields samt Maria Elehn, projektledare Innovatum Science Park.

Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig här >>