Exportprogrammet Halland

Exportprogrammet Halland

Den 14 mars startar Exportprogrammet Halland som riktar sig till små och medelstora företag som exporterar idag och vill ta nästa steg i sin internationella expansion. Deltagare i Exportprogrammet får möjlighet att nätverka med andra företag med liknande utmaningar, öka kompetens inom aktuella områden och få individuellt stöd från experter inom internationalisering.

Programmet riktar sig till små och medelstora företag som sysselsätter färre än 250 personer och som antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Företaget skall inte ingå i en stor koncern.


Läs mer och anmäl dig här>>