Digitaliserings och automations workshop – 15 mars

Digitaliserings och automations workshop – 15 mars

Välkommen till digitaliserings och automations workshop den 15 mars

Process industriell IT och Automation (PiiA) och Sweden Food Arena genomför en workshop i syfte att både inspirera och initiera projektansökningar inom digitalisering och automation. Vid workshopen får vi lära känna PiiA, lyssna på inspirationsföreläsning och träffa andra företag för att diskutera relevanta utvecklingsområden.

Livsmedelssektorn består av långa värdekedjor som påverkas av cykeltider, volymer, väder och inte minst kundbeteenden. Ökad användning av dataanalys och automation genom livsmedelssektorns värdekedjor ger vinster som proaktivitet, precision och effektivitet som bidrar till konkurrenskraften.

PiiA är det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation som arbetar för en starkare svensk processindustri med hjälp av digitalisering och nya arbetssätt. Programmet arrangerar bland annat forskningsutlysningar där industribolag, teknikleverantörer och forskningsutförare har möjlighet att få finansiering för initiativ som stärker processindustrin i omställningen. Aktuell utlysning hittas här: PiiAs utlysning

Att tänka på innan workshoppen:

På vilket sätt skulle digitalisering och automation i er verksamhet öka era möjligheter till stärkt effektivitet och konkurrenskraft?  Finns det data hos er som inte utnyttjas till fullo? Finns det moment som behöver automatiseras?

Läs mer på Sweden Food Arena >>