Digitalisering och sensorer i hygienens tjänst

Digitalisering och sensorer i hygienens tjänst

Välkommen till årets upplaga av testbädden Cleaning Innovations temadag den 18 oktober på Nordic Food Industry, Svenska Mässan i Göteborg. I år med fokus på digitalisering och sensorer i hygienens tjänst.

Hygienarbetet är oerhört viktigt i flera branscher inte minst i livsmedelsbranschen för att säkerställa produktionen av hållbara och säkra livsmedel eller i sjukvården för att minimera spridningen av sjukdomar. För att planera, underlätta och följa upp hygienarbetet kan därför digitala lösningar och nytänkande komma väl till pass.


Kom och lyssna till aktörer från företag och RISE som ger spännande presentationer kring innovativa lösningar. Vi får bl a ta del av exempel på digitaliseringens möjligheter i hur olika typer av sensorer kan användas, möjlighet till digitala instruktioner och vid uppföljning av efterlevnad av hygieninsatser. Allt för att få hjälp och stöd i det framtida hygienarbetet. Som vanligt bjuder vi även på en omvärldsbevakning på rengörings- och hygienområdet.

Läs mer och anmäl dig här >>