Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser

Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd. Projekt som utvecklar och demonstrerar lösningar för hållbar resursanvändning kan få stöd.

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser syftas på fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera.

Läs mer på energimyndigheten >>