Bli ett mer attraktivt företag och förbättra er lönsamhet genom jämlikhet, mångfald och inkludering – 12 oktober

Bli ett mer attraktivt företag och förbättra er lönsamhet genom jämlikhet, mångfald och inkludering – 12 oktober

Vill du rusta ditt livsmedelsföretag för framtiden och hitta möjligheter till att ställa om till en mer inkluderande arbetsplats?

Välkommen till en inspirationsdag tillsammans med Lokalproducerat i Väst och Livsmedelsacceleratorn. Här får du chans att diskutera och inspireras för att hitta möjligheter hur du kan skapa en mer attraktiv verksamhet som förbättrar lönsamheten.

Garveriet i Floda kommer inleda dagen med att berättar hur de arbetar med omställning, hållbarhet och lokal matproduktion. Därefter får vi lyssna till Sandra Mattsson från RISE, som berättar om vad vi kan göra för att bli en ännu mer inkluderande och attraktiv verksamhet. Johan Tjernell VD på Husmuttern kommer att ge exempel på hur vi kan skapa verklighet av jämlikhet och mångfald. Vi kommer också få lyssna till Agnetha Björnsdotter Berglund, Lokalproducerat i Väst och från det kvinnliga nätverket STOLT – Lidköpings Kvinnliga Affärsnätverk som berättar hur nätverk ger inspel och berikar.

Läs mer och anmäl dig här >>