Åbro bryggeri bygger en av Sveriges största industrianslutna solpark

Åbro bryggeri bygger en av Sveriges största industrianslutna solpark

Solparken på hela 10 hektar kommer att ligga i direkt anslutning till bryggeriet och möjliggöra att Åbro blir helt självförsörjande på el från solenergi.

Sedan 2018 har Åbro haft en takplacerad solenergianläggning på 3500 kvm och när den uppfördes räknades den som Sveriges största takmonterade solcellsanläggning på 570 kWp. Under 2022 kommer Åbro att uppföra en av Sveriges största industrianslutna solpark i direkt anslutning till bryggeriet i Vimmerby. Just solenergi passar Åbro extra bra eftersom det är under sommarmånaderna det produceras som mest och därför är högst elförbrukning under den tidsperioden.

Läs hela pressmeddelandet från Åbro >>