Kurs: Vattenmikrobiologi- teori och praktik

Kurs: Vattenmikrobiologi- teori och praktik

Till hösten erbjuder RISE, Sveriges forskningsinstitut kursen Vattenmikrobiologi – teori och praktik ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om mikrobiologiska vattenanalyser. 


Föreläsningar om grundläggande mikrobiologi, mikrobiologiska vattenanalyser samt hälsorisker och riskhantering. Kursen hålls tillsammans med Göteborgs stad – Kretslopp och vatten och vi kommer besöka Göteborgs Va-verks laboratorium med demonstrationer av provsättning, avläsning och mikroskopering.


Kursen vänder sig till anställda på vattenlaboratorier inom till exempel kommuner, som vill öka förståelsen för mikrobiologiska vattenanalyser. 

Läs mer och anmäl dig här >>