40 miljoner kronor för att utveckla svensk måltidsturism

40 miljoner kronor för att utveckla svensk måltidsturism

Jordbruksverket utlyser 40 miljoner kronor till samarbets­projekt som främjar utvecklingen av svensk måltids­turism. Sista dagen att söka stödet är den 30 september 2024.

Måltidsturism handlar både om att stärka en plats och kan bidra till en ökad svensk livsmedelsproduktion. Med denna utlysning vill Jordbruksverket främja samverkan mellan olika aktörer som tillsammans stärker identiteten på en plats kopplad till mat. Tanken är att arbetet ska bidra till att fler aktörer ska få ökad kunskap om platsutveckling genom måltidsturism.

– Vi har identifierat ett behov av att stärka utvecklingen av måltidsturismen i Sverige. Många bra insatser görs och har gjorts över hela landet och detta vill vi uppmuntra och stötta. Med den här utlysningen efterlyser vi en aktör som ska utveckla en verktygslåda för måltidsturism samtidigt som konkreta insatser ska genomföras i olika geografiska områden i Sverige. Vi ser att samverkan mellan olika aktörer som stärker identiteten på en plats kopplad till mat ger bra långsiktiga resultat, säger Malena Bathurst, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, företagare, föreningar samt andra organisationer. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Läs mer om utlysningen här >>