Digitalisering kan ge dig fördelar i livsmedelsbranschen

Digitalisering kan ge dig fördelar i livsmedelsbranschen

Kan digitaliseringen förbättra din tillverkning och konkurrenskraft?Företag som använder digitala verktyg och lösningar har stora möjligheter att effektivisera sin produktion, distribution och marknadsföring. Till exempel kan användning av sensorer, robotar, artificiell intelligens eller blockkedjeteknik optimera processer, öka kvalitet och spårbarhet, eller skapa nya kundupplevelser.

Nu finns det möjlighet för tillverkande livsmedelsföretag att arbeta med effektivisering genom digitala verktyg. Digitalisering betyder olika saker för olika företag och verksamheter. Oavsett var du befinner dig på din digitaliseringsresa är du välkommen att kontakta oss.

Hör av dig till oss på Livsmedelsacceleratorn så kan vi diskutera möjligheter för digitalisering för ert företag. Kontakta i första hand Peter Bökmark, telefon 070 780 61 73 eller e-post peter.bokmark@ri.se