Seminarium: Affärsdriven produktionsutveckling – automation och kompetensförsörjning i livsmedelsindustrin – 10 oktober

Seminarium: Affärsdriven produktionsutveckling – automation och kompetensförsörjning i livsmedelsindustrin – 10 oktober

Livsmedelsindustrin är en mycket viktig del av Sveriges näringsliv och samhället i stort. För att steg för steg utveckla företagen i deras omställning till mer cirkulär verksamhet behöver bland annat en digitalisering och automation ske, där tillgången till relevant kompetens också är en viktig delmängd för att säkerställa utvecklingen.

På seminariet kommer Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) att presentera hur en affärsdriven produktionsutveckling genom automation och digitalisering skulle kunna genomföras där även tillgång till kompetens är inkluderad. Man kan delta både fysiskt eller digitalt.

Datum: 10 oktober 2023
Tid: 14:00 – 15:30
Plats: På plats hos Tillväxtverket (Västgötagatan 5, Stockholm) eller live streaming
Läs mer och anmäl dig här >>

Dagordning:
– Omvärld och utgångspunkter – Tillväxtverket
– Presentation av studien och dess förslag – MI
– Tillfälle för frågor, som kan ställas både vid fysiskt – och digitalt deltagande.

MITC:s undersökning
Huvudsakliga frågeställningarna har varit:
– Hur ser målgruppens, SMF livsmedelsproducenter, behov ut och till vilken bredd?
– Vilka automations- och digitaliseringsbehov finns?
– Hur ser de strategiska kompetensbehoven ut och vad pågår för initiativ just nu?
– Hur ser företagens stödsystem ut, inklusive intermediärer/främjare, utrustningsleverantörer och finns det behov av utveckling?
 
Tillväxtverkets insats Robotlyftet och Digitaliseringslyftet har bildad delvis grund för arbetet. Det har även skett en inventering av rapporter och intervjuer av personer med kunskap om kompetensförsörjning, automation, livsmedelsindustri med mera.

Studien har utgått från förändringsdimensionerna:
– Kultur och värderingar
– Policy och regelverk
– Infrastruktur och produktionssystem
– Affärsmodeller
– Tekniker, produkter och processer. 

Tillväxtverkets publikationer
Kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn:
– Utbildningsvägar och kompetensbehov i livsmedelssektorn: Hittar du här!
– Statistik om kompetensförsörjning i livsmedelssektorn: Hittar du här!
– Attraktiv och jämställd livsmedelssektor: Hittar du här!
– Metodkatalog – Strategisk kompetensförsörjning: Hittar du här!

– Livsmedelssystemet mot 2035: Hittar du här!
 
Digital spetskompetens
– Främjande av digital spetskompetens: Hittar du här!
– Flöden av digital spetskompetens: Hittar du här!