Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap

Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap

I veckan lade Försvarsberedningen fram sina förslag till hur politiken vill att totalförsvaret, med fokus på civilt försvar, ska utvecklas framöver. Här har livsmedels- och dricksvattenförsörjning en viktig roll. 

Förslagen finns samlade i rapporten ”Kraftsamling” och budskapet från politiken är tydligt: det är dags för handling.

Beredningen betonar även det civila försvarets betydelse på befolkningens försvarsvilja. Erfarenheter från Ukraina visar att försvarsviljan är avgörande för hur ett land klarar svåra påfrestningar. Kopplat till det lyfter beredningen livsmedelsförsörjningens viktiga roll. Från ett pågående Ukrainaprojekt som Livsmedelsverket leder har vi sett vilken betydelse det har haft för försvarsviljan att livsmedelsbutikerna varit öppna och bidragit till en känsla av normalitet.

Några exempel från rapporten

Här är några exempel på vad som lyfts om livsmedel i rapporten.

  • Det är inte bara viktigt att det finns mat, utan även att den fyller människans behov av näringsämnen.
  • Undantag från fredstida lagar (till exempel livsmedelslagen) kan behöva utredas.
  • Den inhemska primärproduktionen bör ha kapacitet så att den är stark redan i fredstid.
  • Inhemsk produktion av viktiga insatsvaror bör främjas och beredskapslager bör övervägas.

Nyfiken på vad som mer står i rapporten? Du finner förslagen om livsmedelsförsörjning på sidan 187-194 i rapporten nedan.
Livsmedelsverkets webbplats finner du mer information och stöd för ditt arbete.

Kraftsamling. Inriktningen av totalförsvaret och utformingen av det civila försvaret (regeringen.se)
Beredskapsarbete för företag