Vilka är trenderna runt hörnet som kommer påverka matsystemets utveckling och framtid?

Vilka är trenderna runt hörnet som kommer påverka matsystemets utveckling och framtid?

Nu publicerar RISE en ny trendrapport, med fokus på framtidens matsystem. Tillsammans har våra forskare och experter genomfört en omvärldsspaning för att ta reda på vad som väntar matsystemet runt hörnet på kort och lång sikt.

Digitalt event: Runt hörnet 2023 – En trendspaning om Framtidens mat
Datum: 5 december, kl 11.00-12.00

I det här timslånga trendseminariet riktar vi blicken mot trenderna som presenteras i rapporten. Varje trend som presenteras följs upp i ett samtal med en panel som diskuterar konsekvenser, utmaningar och möjligheter. 


Medverkande i trendseminariet

Maria Biörklund Helgesson, forskare RISE Jordbruk och livsmedel
Klara Båth avdelningschef, RISE Jordbruk och livsmedel
Anna-Karin Karlsson, senior affärsutvecklare RISE Jordbruk och livsmedel
Annika Kihlstedt, projektledare Framtidens mat på RISE
Anna Rydberg, senior forskare RISE Jordbruk och livsmedel
Eva Salomon, projektkoordinator Kunskapsnav animalieproduktion, RISE
Ulf Sonesson, senior affärsutvecklare RISE Jordbruk och livsmedel

Så här kan du använda trendrapporten Tanken med trendrapporten är att du ska kunna använda den som en del av underlaget för nästa års verksamhetsplanering, och/eller för att prioritera framtida satsningar och/eller för att säkerställa att ditt företag har rätt kompetens och kapacitet för vad som väntar er runt hörnet. Efter seminariet kommer du kunna ladda ner trendrapporten från RISE hemsida och du kommer även kunna se sändningen i efterhand.

Anmäl dig här >>