Nordic Seafood Summit 24-25 januari

Nordic Seafood Summit 24-25 januari

Mötesplatsen där sjömatsbranschens alla aktörer samlas – från fiskare och odlare till grossister, förädlingsindustri, handel, restaurang, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Kom och ta del av de senaste produkterna, intressanta diskussioner och möten med folk från hela branschen.

Läs mer här>>