Unik möjlighet för livsmedelsföretag som aktivt och säkert vill arbeta med att minska energiförbrukningen

Unik möjlighet för livsmedelsföretag som aktivt och säkert vill arbeta med att minska energiförbrukningen

Vill du jobba med att minska din energiförbrukning, utan att tumma på livsmedelssäkerheten? Nu kan du anmäla ditt intresse att delta på vårens nätverksträffar för livsmedelsföretag som vill arbeta aktivt med sin energiförbrukning.

Det första tillfället den 31 mars ger vi en introduktion till hur ett uthålligt energiarbete ute på företagen kan bedrivas och hur vi kan utnyttja nätverksformen i kommande aktiviteter för en snabbare utveckling av företagets energiarbete. Vi planerar initialt för två fysiska nätverksträffar, 19 april och 9 maj. Eventuella kommande träffar och teman beslutas därefter i samförstånd med deltagarna.

Vem kan delta?
På det inledande digitala seminariet kan alla delta som är nyfikna på om ett regionalt nätverk är något som kan ge nya insikter för ert livsmedelsföretag. Vill du delta på efterföljande serie av nätverksträffar behöver du uppfylla kraven enligt Omställningslyftet, där de som deltar i aktiviteter gör det med statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Det innebär att stödet är kostnadsfritt och ditt företag signerar ett intyg om försumbart stöd.

Vi riktar oss i första hand till små och medelstora livsmedelsföretag med produktion i Västra Götaland och som har betydande energianvändning. Vi har begränsat antal platser och planerar för att 5-12 företag kan delta i nätverksträffarna.

Arrangörer
Livsmedelsnätverk för energieffektivisering i Västra Götaland är ett samarrangemang mellan Energikontor Väst, Lokalproducerat i Väst och Livsmedelsacceleratorn och möjliggörs genom Omställningslyftet.

Välkommen att anmäla dig till introduktionen samt ditt intresse för att delta på efterföljande workshoppar med nätverket. 

Anmäl dig här >>
Vi behöver din anmälan senast den 30 mars.

Introduktion 1: Förstå företagets energianvändning
När: 31 mars kl 08.30 – 09.30
Var: Digitalt

Program 

Förstå företagets energianvändning
Hur ser energibalansen ut, vilka energislag används och till vad? Med fokus på elenergin diskuterar vi användningen, från elfaktura till realtidsdata från elleverantörer och fakta från de egna anläggningarna?
Magnus Flink, Energikontor Väst

Energiledning – driv ett systematiskt arbete med energifrågorna
I ett uthålligt energiarbete sker effektivisering både genom ständig förbättring och strategiska val och beslut. Med Energitrappan från Energimyndigheten som bas diskuteras hur arbetet bör läggas upp och hur verktyget för självskattning kan användas för att följa utvecklingen.
Peter Berg, Energikontor Väst

Energieffektivisering inom livsmedel
Från vanliga generella insatser till åtgärder med stor potential inom livsmedelsindustrin. Risker och utmaningar.
Magnus Flink, Energikontor Väst
Peter Berg, Energikontor Väst
Lars Hamberg, RISE

Preliminärt program för nätverksträffarna
Nätverksträff 1: Analys och insatser för effektiv energianvändning
När: 19 april onsdag kl 10.00 -14.00 (inkl lunch)
Var: Fysisk träff i Västra Götaland

I denna workshop arbetar vi tillsammans med analysen av företagens eleffektdata och vi diskuterar och ger tips för arbetet med Energiledning. Vi avslutar med konkreta tips för energieffektiviserande åtgärder inom disk och rengöring.

Nätverksträff 2: Energianalys 
När: 9 maj kl 10-14.00 (inkl lunch)
Var: Fysisk träff i Västra Götaland

Vid detta tillfälle går vi djupare in kring Energiledning med fokus på mål och nyckeltal för energistyrningen. Vi fördjupar oss ytterligare i specifika åtgärder som berör livsmedelsindustrin.

För mer information
Kontakta maria.holmkvist@ri.se