WHO:s mål om minskat saltintag till 2025 kommer inte att uppnås skriver Livsmedelsverket

WHO:s mål om minskat saltintag till 2025 kommer inte att uppnås skriver Livsmedelsverket

Vi kommer inte att nå det globala målet om att minska saltintaget med 30 procent till år 2025, det konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) i en rapport. Enligt WHO skulle 7 miljoner liv kunna räddas till 2030 om åtgärder införs för att minska saltmängden i mat. I nuläget är det endast fem procent av WHO:s medlemsstater som bedöms använda sig av tillräckliga strategier för att sänka saltkonsumtionen.

Salt är ett nödvändigt näringsämne, men för mycket salt är en av de största riskfaktorerna för att dö i förtid, i Sverige och övriga världen. I WHO:s rapport konstateras att 73 procent av medlemsstaterna saknar tillräckliga strategier för att minska saltintaget. Bara nio länder uppges ha en utvecklad plan för detta: Brasilien, Chile, Tjeckien, Litauen, Malaysia, Mexiko, Saudiarabien, Spanien och Uruguay.

WHO har klassat ländernas insatser på en fyrgradig skala, där fyra är ”bäst”. 25 europeiska länder når nivå tre, medan Sverige når nivå två.

– Sverige och övriga världen ligger långt ifrån WHO:s mål om att minska saltet med en tredjedel till 2025. Det är tydligt att vi måste göra mer för att nå målen, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Vill du som livsmedelsproducent lär dig mer hur du kan reducera salt? Ta del av forskningsprojekt ReDusalts webbkurs, läs mer här >>

WHO uppmanar till mer effektiva strategier

WHO har identifierat några effektiva strategier som länder kan använda för att minska saltkonsumtionen:

  •  Att företag sänker saltinnehållet i livsmedel, så kallad reformulering, samt att sätta upp mål för mängden salt i livsmedel och måltider.
  • Krav på begränsat saltinnehåll vid upphandlingar inom offentliga måltider, som skola, sjukvård och äldreboenden.
  • Märkning av livsmedel för att guida konsumenter till att välja produkter med mindre salt. I Sverige finns till exempel märkningen Nyckelhålet som får sättas på mat med mindre salt.
  • Kommunikationsinsatser som medel för beteendeförändring.

I Sverige utreder Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen vilka förutsättningar som finns för att livsmedelsföretag åtar sig att sänka salthalten i maten genom frivilliga överenskommelser. Ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt har också utvecklat tekniker för att kunna sänka salthalten i maten med bibehållen smak och kvalitet.

– Många företag jobbar redan med att sänka saltet, men för att frivilliga överenskommelser ska få effekt behöver tillräckligt många företag ansluta sig. Det är också viktigt att den saltsänkning de åtar sig att göra är ambitiös, säger Åsa Brugård Konde.

Även restauranger har en betydande roll för saltkonsumtionen. En undersökning som Livsmedelsverket presenterade i höstas visar att en lunchportion från en restaurang eller ett snabbmatställe i vissa fall innehåller hela den mängd salt som man max bör få i sig under en hel dag.

Så mycket salt äter vi i Sverige

Enligt den senaste uppskattningen av saltintaget i Sverige får män i sig i snitt 10-12 gram per dag, och kvinnor 7-10 gram per dag. Det globala genomsnittliga saltintaget uppskattas till 10,8 gram per dag, det vill säga betydligt högre än målet, som är att komma ner till 6 gram om dagen.