Kommissionen föreslår åtgärder för att tillvarata algernas potential i Europa

I torsdags den 15 november antog kommissionen meddelandet Mot en stark och hållbar algindustri i EU, ett banbrytande initiativ för att frigöra potentialen hos alger i Europeiska unionen. Kommissionen föreslår 23 åtgärder för att skapa möjligheter för industrin och hjälpa den att växa till en robust, hållbar och regenerativ sektor som kan tillgodose den växande…
Läs mer