Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap

I veckan lade Försvarsberedningen fram sina förslag till hur politiken vill att totalförsvaret, med fokus på civilt försvar, ska utvecklas framöver. Här har livsmedels- och dricksvattenförsörjning en viktig roll.  Förslagen finns samlade i rapporten ”Kraftsamling” och budskapet från politiken är tydligt: det är dags för handling. Beredningen betonar även det civila försvarets betydelse på befolkningens…
Läs mer