Kompetensutveckling stärker svenskt insjöfiske

Kompetensutveckling stärker svenskt insjöfiske

För att svenskt insjöfiske ska kunna stärkas och bli mer hållbart behövs flera och olika typer av kompetensutvecklande insatser. Det uppger yrkesfiskare själva i en ny rapport från Jordbruksverket.

För att stärka svenskt yrkesfiske har Jordbruksverket upphandlat en kartläggning av yrkesfiskares behov av kompetensutveckling inom insjöfisket. Kartläggningen visade på följande tre slutsatser:

  • Den viktigaste kompetensutvecklingsinsatsen är att tillhandahålla företagsrådgivning på tre till fem platser i Sverige. Företagsrådgivarna ska bistå etablerade och blivande yrkesfiskare, med kompetensförsörjning beträffande såväl fisket som företagandet. Rådgivningen bedöms vara extra viktig för blivande yrkesfiskare som saknar tidigare erfarenhet på området.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling för etablerade yrkesfiskare bör genomföras i nätverk där de lär av varandra, samt genom deltagande i studieresor. Traditionella utbildningar i form av kurser kan användas som komplement vid fördjupning i vissa ämnen.
  • Kompetensutveckling för blivande yrkesfiskare bör tillhandahållas genom ett lärlingssystem som finansieras via vuxenutbildningsmedel, då elevunderlaget bedöms vara för litet för en gymnasieutbildning. Ytterligare en anledning är att blivande yrkesfiskare är oftast äldre än 25 år.

Svenskt insjöfiske är en lönsam bransch

Yrkesfisket i Sveriges sötvattensområden är en livskraftig bransch med goda förutsättningar att växa och utvecklas. Lönsamheten i svenskt insjöfiske är god, där samtliga segment inom respektive sjö går med vinst, även om det finns stor variation mellan segment och sjöar.

– Det är viktigt att vi nyttjar resurserna i de svenska insjöarna på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi behöver skapa en ökad andel svenskproducerad mat och rapporten visar på de kompetensmässiga behov som kan göra detta möjligt, säger Fredric Nilsson, yrkesfiskesamordnare på Jordbruksverket.