Klimatlöftet är en ny satsning som ska få små och medelstora företag att lyckas med att minska sin klimatpåverkan

Klimatlöftet är en ny satsning som ska få små och medelstora företag att lyckas med att minska sin klimatpåverkan

Klimatlöftet är ett nytt ettårigt projekt inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan. Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

Företag som antar klimatlöften får kostnadsfritt stöd genom ett program som exempelvis webbinarier, rådgivning, workshops och samverkan under ett års tid, med start 1 oktober 2023.

Läs mer och anta dina klimatlöften här >>