Miljarder att söka för marknadsföring av mat och jordbruksprodukter

Även i år finns nära 2 miljarder svenska kronor att söka för att marknadsföra jordbruksprodukter och livsmedel som har producerats i EU. Syftet är öka exporten och konsumtionen av jordbruksvaror både inom och utanför EU. Stödet riktar sig till bransch- och producentorganisationer. Stödet, som ska gå till säljfrämjande åtgärder, kan ge medfinansiering upp till 85…
Läs mer