Miljarder att söka för marknadsföring av mat och jordbruksprodukter

Miljarder att söka för marknadsföring av mat och jordbruksprodukter

Även i år finns nära 2 miljarder svenska kronor att söka för att marknadsföra jordbruksprodukter och livsmedel som har producerats i EU. Syftet är öka exporten och konsumtionen av jordbruksvaror både inom och utanför EU. Stödet riktar sig till bransch- och producentorganisationer.

Stödet, som ska gå till säljfrämjande åtgärder, kan ge medfinansiering upp till 85 procent av kostnaden för exempelvis reklamkampanjer och deltagande i utställningar och mässor.

Jordbruksverket pressmeddelande >>

Mer information
Ansökningsportal (europa.eu)
EU-kommissionens webbplats Promotion of agricultural products
Jordbruksverkets webbplats Stöd för marknadsföring och informationsinsatser