Stort sug efter lokalproducerade livsmedel

Stort sug efter lokalproducerade livsmedel

En majoritet, 68 procent eller nära 2,5 miljoner av invånarna i Stockholms län, Uppsala, Södermanland och Östergötland anser det vara viktigt att den lokala livsmedelshandeln erbjuder lokalt producerade varor. Samtidigt upplever 29 procent att den livsmedelsbutik där man vanligen handlar saknar ett lokalt anpassat erbjudande. Det visar en undersökning genomförd av Coop Butiker & Stormarknader i samarbete med Kantar Sifo.

Var maten vi äter produceras engagerar de boende i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland. 68 procent, eller drygt 2 460 000* personer anser det vara viktigt att den lokala livsmedelshandeln erbjuder lokalt producerade varor. Kvinnor, i högre grad än män, anser att detta är viktigt, 74 respektive 61 procent, medan det mellan olika ålderskategorier i det närmaste råder konsensus. Nedbrutet i olika ålderskategorier framkommer att den positiva hållningen till lokalproducerat i stort är samma oavsett hur gammal man är.

Läs hela pressmeddelandet från Coop >>