Småskaliga livsmedelsproducenter ska enklare kunna ställa om till ekologiskt

Småskaliga livsmedelsproducenter ska enklare kunna ställa om till ekologiskt

Jordbruksverket upphandlar nu en aktör som kan göra en kartläggning av utbudet av inhemska jämfört med importerade ekologiska livsmedel. Syftet med kartläggningen är bland annat att identifiera vilka ekologiska produkter som importeras idag, men som skulle kunna produceras inhemskt istället. Sådan kunskap kan underlätta för små och medelstora livsmedelsföretag på landsbygden att öka sitt utbud av ekologiska livsmedel.

Ökningen kan ske genom att ett konventionellt livsmedelsföretag börjar med ekologisk produktion, ett ekologiskt livsmedelsföretag hittar en ny marknad som gör att deras produktion kan öka eller att ett ekologiskt livsmedelsföretag utökar sortimentet med ytterligare ekologiska produkter.

– Förhoppningen är att upphandlingen ska bidra till en ökad tillströmning av nya producenter på marknaden samtidigt som redan etablerade ekologiska livsmedelsproducenter kan diversifiera produktutbudet. Via kartläggningen kan fler produkter identifieras som Sverige idag importerar men som vi kan producera inhemskt istället, säger Cecilia Andersson, på näringsutvecklingsenheten.

Upphandlingen är en del av de insatser som Jordbruksverket genomför inom ramen för landsbygdsprogrammet och som är avsedda för att stötta småskaliga livsmedelsproducenter att bli ekologiska eller att öka sitt utbud av ekologiska produkter via nya produkter eller nya marknader. Satsningen ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och målen för ekologisk produktion.