Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat den första rapporten av två om Systembolaget till EU-kommissionen.

I den första rapporten för 2022 redogörs bland annat för Konkurrensverkets yttrande över Gårdsförsäljningsutredningens betänkande i vilket det föreslås att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar. I rapporten redogörs även för status i de två pågående rättsprocesser som initierats av Systembolaget och rör företag som bedriver privat e-handel med alkoholdrycker.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till Europeiska kommissionen.

Läs hela rapporten >>