Medborgarpanel gav förslag på hur vi kan äta hållbart och hälsosamt

Medborgarpanel gav förslag på hur vi kan äta hållbart och hälsosamt

Mer kunskap om hållbar mat i skolan, mer regler kring marknadsföring av onyttig mat och sänkt moms på frukt och grönt. Det var några av förslagen när Sveriges första nationella medborgarpanel överlämnade resultatet av sitt arbete till Livsmedelsverkets generaldirektör i helgen. Nu tas idéerna vidare i ett regeringsuppdrag om hållbar livsmedelskonsumtion, skriver livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Under våren har dryga 60 personer från hela Sverige tillsammans försökt lösa uppgiften hur det ska bli enklare att äta mer hållbart för hälsan och miljön. Efter fyra träffar har medborgarpanelen tagit fram 40 förslag som överlämnades till Livsmedelsverket. Panelen har även röstat på vilka förslag de tycker är viktigast. Några av de mest populära förslagen handlade om att

• Utöka hemkunskapen till alla årskurser och omformulera ämnet så att det omfattar hållbarhetsperspektiv, miljö, praktisk odling, hälsa, produktion och tillagning med praktiska moment.
• Använda ekonomiska incitament, exempelvis sänkta momssatser på basvaror samt frukt och grönsaker, främja konsumtionen av hållbar mat och närodlade råvaror. Höjda momssatser för högprocessad och onyttig mat kan övervägas.
• Förbjuda försäljningsställen att slänga mat som går att äta, utan att först ha erbjudit den till reducerat pris.

– Det här ger en inblick i vad människor som fått sätta sig in i ämnet tycker är viktigt för att det ska bli lättare för alla att äta mer hållbart för hälsan och miljön. Förslagen är unika eftersom det är första gången som en medborgarpanel ger inspel till myndigheters arbete i Sverige. Nu går vi vidare med förslagen inom ramen för regeringsuppdraget. Vi ska också utvärdera och sprida kunskap om själva metoden, säger Irene Blom som är projektledare för medborgarpanelen.