Kurs – Lean produktion 7,5 hp

Kurs – Lean produktion 7,5 hp

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Kursen ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar augusti till december 2023.

Nästa kurstillfälle i Göteborg · start den 23 augusti 2023. Anmälan till kursen stänger en månad före kursstart.
Mer information och anmälan →