Kostnadsfritt stöd för ditt företags klimat- och hållbarhetsarbete  

Kostnadsfritt stöd för ditt företags klimat- och hållbarhetsarbete  

Vill ni arbeta för minskad klimatpåverkan för er produktion och produkter? Till exempel se över er energianvändning, råvaror och ingredienser, restströmmar eller förpackningar? Just nu är vi ute och träffar livsmedelsföretag som vill ställa om. I projektet Omställningslyftet kan ditt företag få rådgivning och expertstöd i ert affärsdrivna klimat- och hållbarhetsarbete och framtidsomställning. Vårt stöd utgår från de steg som ert företag står inför i hållbarhetsresan just nu.  

Omställningslyftet riktar sig till alla små och medelstora företag i Sverige, och de som deltar i aktiviteter gör det med statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Det innebär att stödet är kostnadsfritt och ditt företag signerar ett intyg om försumbart stöd.  

Kontakt med företagsutvecklare
Ta kontakt med vår företagsutvecklare för en dialog om er affär, en framtidsspaning om risker och möjligheter samt behov. Utifrån den inledande dialogen med en affärsutvecklare får ni ett förslag på ett upplägg speciellt utformat för att vara ett stöd i de steg som ni har framför er just nu på omställningsresan.  

Boka möte med Thomas Angervall, företagsutvecklare, thomas.angervall@ri.se 

Omställningslyftet för Agroteknikföretag
Drivet du ett företag som utvecklar tekniklösningar för framtidens lantbruk? Kontakta Tomas Johansson, RISE/SmartAgri för att hör mer om hur omställningslyftet kan stödja er omställningsresa.

Läs mer om Omställningslyftet >>