Hushållens matsvinn fortsätter minska

Hushållens matsvinn fortsätter minska

I Sverige slängdes det över en miljon ton livsmedel 2021

Naturvårdsverkets senaste undersökning visar att vi fortfarande slänger för mycket mat. Över en miljon ton livsmedelsavfall slängs årligen. Dock syns en trend mot minskade mängder i hushållen som också står för den största andelen. Statistiken visar också att livsmedelsavfall från matbutiker minskade mellan 2020 och 2021.

Hushållens matsvinn fortsätter minska 

För hushåll där uppföljningen gjorts på samma vis under en längre tid syns i livsmedelsavfallsstatistiken en minskande trend även per person. Livsmedelsavfall innehåller både mat som skulle kunnat ätas som vi kallar matsvinn, och skal och annat som inte är tänkt att ätas. Matsvinnet är cirka 15 kg per år och person. Det är främst matsvinnet, som matrester eller överblivna produkter, som antas minska. 

– Minskade mängder livsmedelsavfall i hushållen visar att satsningar för att öka medvetenheten kring minskat matsvinn har haft effekt och att mindre mat faktisk slängs i hushållen, säger Christina Anderzén på Miljögift- och avfallsanalysenheten, Naturvårdsverket.

Läs mer på Naturvårdsverket.se >>