Kan bli enklare att nyckelhålsmärka

Kan bli enklare att nyckelhålsmärka

Livsmedelsverket utvecklar ett digitalt verktyg som ska underlätta för producenter att märka sina produkter med Nyckelhålet. Nu efterfrågas inspel från aktörer i livsmedelsbranschen för att bättre förstå verktygets potential.

Det som förenar mat märkt med Nyckelhålet är att den är ett nyttigare val i sin livsmedelsgrupp. För att ett företag ska få märka mat med Nyckelhålet ska maten uppfylla vissa regler. Reglerna, som också kallas kriterier, handlar om mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett.

I utvecklingen av Nyckelhålet har det under en tid pågått ett initiativ för att se hur en ny algoritm skulle kunna utvecklas. Målet är skapa ett digitalt verktyg som är flexibelt och lättare att använda, samtidigt som det lever upp till de krav och riktlinjer som finns idag.

Förhoppningen är att skapa bättre förutsättningar för producenter att använda sig av märkningen. Nu har några första prototyper till ett digitalt verktyg utvecklats.

Efterfrågar Livsmedelsverket inspel från branschen

För att bättre förstå hur Nyckelhålet och ett eventuellt verktyg kan användas som en del i utveckling av recept och nya produkter efterfrågas tips, idéer och förslag från aktörer i livsmedelsbranschen. Planen är att ha ett antal dialoger och testa olika prototyper för analys och jämförelse som har tagits fram.

Läs mer här hur du kan delta >>